Interesting buildings and villas


Town House (Městský dům)

The Town House is situated in the TGM Square in Přerov. Its foundation stone was laid on May Day in 1896 and in December of 1897, it was put into service. It is a significant architectural building in Neo-Renaissance style with a rich stucco decoration and with Art Nouveau elements. A cultural and social centre of Přerov is here now. Various theatre performances, concerts, social events and ballroom dances are held in its representative halls all year round. Czechoslovak Jazz Festival with international participation which takes place in autumn of every year and a tradition dating back to 1966 is the most significant musical event. PDF


Městský důmNázev

Umístění

mě?ťanské domy

Celkem 12 domů na Horním náměstí (MPZ) od 15. stol.-16. stol., úpravy v 18. a 19. stol. Čp. 1,9,10,11,12,13,17,22,31,32,33,34

bývalá radnice

Horním nám. 10 ? zakoupena v r. 1482, zničena po?árem v roce 1749 a obnovena v r. 1815, upravena v r. 1868

Restaurace Michalov

Jednopodla?ní stavba z konce 19. stol. V parku Michalov

Gymnázium Jakuba ?kody

Komenského 29

vila Marie Andrýskové

Sadová 8

Městský dům

Náměstí T.G. Masaryka 7 (bývalý Zálo?enský dům)

rodinný dům Jana Polá?ka

Svisle 18

vila Jindřicha Lančíka

Máchova 10

budova okresního úřadu

Smetanova 7

Sokolovna

Brabansko 2

budova ?elezniční stanice Přerov

Husova 1

obytný dům s tiskárnouStrojil

Kratochvílova 18

budova SP? strojní

Havlíčkova 2

budova ČSOB

Kratochvílova 5

rodinný dům

Riedlova 8

obytný dům

Macharova 39