Herb i chorągiew

Znak městaHerb i pieczęć miejska

Nowy herb miasta jest opisany w akcie króla Władysława z 21 września 1512 roku, kiedy władca udzielił zgody na to, aby tutejsi sukiennicy mogli pieczętować swoje sukna „herbem takowym, któregoż to miasto … używa, dwie wieże to a pośród głowa żubrowa“. Nozdrzami żubra było przeciągnięte kółko z łyka łozowego.

Znaczenia dwóch wieży nie udało się wyjaśnić.

Prapor

Chorągiew

Chorągiew została zatwierdzona przez Radę Miejskiego Komitetu Narodowego miasta Přerov na jej posiedzeniu dnia 3 czerwca 1948 r. w następującej postaci: wymiary 150 x 150 cm, podzielona na 4 jednakowe części, na przemian niebieskie i żółte. Pośrodku chorągwi jest umieszczony herb miasta. Żółty kolor ma symbolizować urodzajność regionu Haná i jego szerokie łany, niebieski błękit nieba.

Pierwszy raz zainstalowano chorągiew przy okazji inauguracji wystawy „100 lat czeskiego życia narodowego“ w miejscowości Kroměříž 20 czerwca 1948 roku.