Dom miejski

Na rynku Tomasza G. Masaryka w Přerově znajduje się Dom miejski. Kamień węgielny położono dnia 1 maja 1896 roku i został on otwarty w grudniu 1897 r. Chodzi o architektonicznie wybitny budynek w stylu neorenesansowym z bogatymi sztukatorskimi zdobieniami i elementami secesji. Obecnie jest ośrodkiem kulturalnym i społecznym miasta Přerova.

Městský dům

W pomieszczeniach reprezentacyjnych odbywają sie przez cały rok rozmaite przedstawienia teatralne, koncerty, imprezy towarzyskie i baly. Najważniejszym wydarzeniem muzycznym jest Czechosłowacki festiwal jazzowy z międzynarodowym udziałem odbywający się jesienią każdego roku ; jego tradycja sięga 1966 roku.

Dom miejski : 49°27'16.091"N, 17°26'57.676"E

Mapy.cz:

Dom miejski : http://www.mapy.cz/#x=140081888@y=133787376@z=16@mm=FP@st=s@ssq=P%C5%99erov,%20n%C3%A1m.%20T.G.%20Masaryka%207@sss=1@ssp=140076544_133780640_140091040_133793856