Dla turystów

Miasto nad rzeką Bečva. Dzięki swojemu położeniu geograficznemu jest skrzyżowaniem dróg i sercem Moraw w Republice Czeskiej.
Osadnictwo na tych terenach sięga do prehistorii. Na wzgórzu Hradisko w dzielnicy Přerov-Předmostí jest znane w świecie znalezisko archeologiczne z wczesnej epoki kamiennej.

Najstarsza pisemna wzmianka o mieście Přerov pochodzi z 1131 roku. Starodawna siedziba otrzymała prawa miejskie od Przemysła Otokara II 28 stycznia 1256 roku. Kiedy miasto otrzymało herb, nie wiadomo. Wieże są uważane za pierwotny herb a głowa żubra za jego ulepszenie. Głowa żubra jest związana z panami z Pernštejna, którzy panowali w mieście Přerov od 1475 roku.

Přerovski zamek, wybudowany na miejscu pierwotnego grodu, był siedzibą możnych rodów - Pernštejnów i Žerotínów, z których Karel starszy ze Žerotína miał wyraźny wpływ na dzieje miasta.

 

Přerov jest zasłużenie nazywany miastem Blahoslava i Komenskiego, najwybitniejszych postaci Jednoty Braci Czeskich i czeskiej oświaty XVI i XVII wieku.

Ma bogatą historię, zwłaszcza związaną z Jednotą Braci Czeskich, która przyczyniŁa się do rozkwitu życia kulturalnego i społecznego miasta w XIX wieku. Přerov dołączył do rozwiniętych miast na Morawach i przyczynił się do rozwóju gospodarczego Czech.

Budowa linii kolejowej w 1841 roku przyniosła miastu Přerov szybki rozwój przemysłu i rolnictwa, zwłaszcza przemysłu maszynowego, energetyki, przetwórstwa konopii, browarnictwa i cukrownictwa. Później dołączył przemysł chemiczny, produkcja wyrobów skórzanych i przyrządów optycznych.

Obecnie Přerov jest ośrodkiem społecznym, administracyjnym i kulturalnym powiatu z rozwijającą się gospodarką.